Media Centre

Ngân hàng ANZ Việt Nam bán lại mảng kinh doanh Bán lẻ

English

Để biết thêm thông tin:

Cập nhật quan trọng

  • Việc chuyển giao mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ANZ Việt Nam sang ngân hàng Shinhan Việt Nam đã được thực hiện thành công và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 (Ngày Hoàn Tất Chuyển Giao). Từ thời điểm này các khách hàng chuyển giao mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ANZ Việt Nam sẽ trở thành khách hàng của Shinhan Việt Nam.
  • Đối với Khách hàng chuyển giao, các Sản Phẩm và Dịch Vụ Ngân Hàng của Quý Khách hiện đang duy trì, hoặc còn dư nợ, với ANZ vào Ngày Hoàn Tất Chuyển Giao, bao gồm Tài Khoản, Thẻ Ghi Nợ, Thẻ Tín Dụng, Khoản Vay, sẽ được chuyển giao sang Shinhan theo các Điều Khoản Chuyển Giao, trừ khi Quý Khách chọn chấm dứt một trong số những dịch vụ đó hoặc Quý Khách không ký Mẫu Chấp Thuận Chuyển Giao đối với Tài Khoản và Thẻ Ghi Nợ.
  • Các sản phẩm, dịch vụ Quý khách đang duy trì tại ANZ đã được chuyển sang đối chiếu với các sản phẩm tương ứng tại Shinhan. Vui lòng tham khảo trang web của Shinhan http://www.shbvn.com.vn/personal/anz-welcome để biết thêm thông tin. 
  • Việc chuyển giao này không làm gián đoạn dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính của ANZ. Những khách hàng có nhu cầu giao dịch tại các chi nhánh, phòng giao dịch bán lẻ của ANZ đã được ANZ liên hệ và sắp xếp dịch vụ thay thế. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm dịch vụ mảng khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính của ANZ Việt Nam, vui lòng gọi 1800 585 838 hoặc truy cập  https://institutional.anz.com/countries/vietnam/vi

Một số thông tin chính:

  • Ngân hàng ANZ đã ký hợp đồng chuyển nhượng mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam cho Ngân hàng Shinhan Việt Nam, là ngân hàng con của một công ty của Hàn Quốc được niêm yết trên sàn chứng khoán New York và Hàn Quốc.
  • Ngân hàng ANZ có lịch sử hoạt động lâu đời và thành công tại thị trường Việt Nam và chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động ở thị trường này, phục vụ mảng khách hàng doanh nghiêp và định chế tài chính ở Việt Nam và khu vực tiểu vùng sông Mekong.
  • Giao dịch này là kết quả của quá trình chúng tôi đánh giá toàn diện mảng kinh doanh bán lẻ và quản lý tài sản của Ngân hàng ANZ tại thị trường châu Á, trong đó có xem xét các giải pháp nhằm đơn giản hóa cơ cấu hoạt động và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn trên toàn Tập đoàn.
  • Giao dịch này bao gồm việc chuyển giao tám chi nhánh/ phòng giao dịch tại Hà Nội và thành phố Hồ Chi Minh, cùng toàn bộ nhân viên thuộc mảng kinh doanh bán lẻ. Điều này không làm gián đoạn việc phục vụ khách hàng bán lẻ, đồng thời cũng tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho nhân viên của chúng tôi khi họ được tham gia vào một ngân hàng có tham vọng tăng trưởng mảng bán lẻ.
  • Ngân hàng Shinhan đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1993 và là một trong những ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Hiện tại, Ngân hàng Shinhan Việt Nam có 18 phòng giao dịch - nhiều nhất trong khối các Ngân hàng nước ngoài. Gần đây, Ngân hàng này có thêm 4 điểm giao dịch nữa mới được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

You need Adobe Reader to view PDF files. You can download Adobe Reader free of charge.

Print Page Print Page | E-mail Page E-mail Page | RSS Feeds RSS Feeds | E-mail Alerts E-mail Alerts
Connect with us